Verhuur

Bruikleen van speeltuin gebouw Speeltuin Jeugdland Hillegom.
De speeltuin en het bijbehorende gebouwtje kunnen in bruikleen worden gesteld voor kinderpartijtjes.

Voor huur van de kleine ruimte neemt u contact op met de voorzitter, Annemiek Cornelissen, evenals voor huur en bruikleen door scholen.

Voor huur van de grotere ruimte en de speeltuin zelf in geval van partijen in het weekeinde neemt u contact op met Leo de Leeuw, tel. 0252793986.
mail: verhuurjeugdlandhillegom@hotmail.com

Na het bespreken van de te reserveren datum met de Leo de Leeuw ontvangt u per e-mail een huurovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden. De huurovereenkomst zelf dient te worden geprint, ondertekend en binnen 3 dagen teruggestuurd of gemaild, anders kan de huur niet worden vastgelegd.

Vervolgens zien wij graag binnen een week de betaling van huur en borg tegemoet onder vermelding van de naam van degene die als huurder op de overeenkomst staat, en de huurdatum.Indien na de huurdatum blijkt dat alles in orde is, wordt binnen een week de borg teruggestort naar de rekening van herkomst.

Dit kan op:

– zaterdag de gehele dag- zondag tussen 15 september en 15 mei tot 19:00 uur- na schooltijd tussen 1 januari en 30 maart en tussen 5 oktober en 31 december

’s Avonds en op zaterdag kan de speeltuin tot 22:00 uur in bruikleen worden besteld. Na 20:00 uur mag er niet meer buiten gespeeld worden. Het bruikleen van een discotheek is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot het in bruikleen stellen van een beamer voor € 25,-De borg bedraagt € 50,-.