Lid worden

LET OP! Het speeltuinjaar loopt per kalenderjaar of deel daarvan. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 31 december van het lopende jaar. De jaarlijkse contributie bedraagt: € 20,00 per gezin.

Kinderen tot en met 5 jaar verplicht onder begeleiding van ouder of voogd!